do góry
Produkty v nákupnom košíku (0)
Košík je prázdny
MOJE OBĽÚBENÉ
Zoznam je prázdny

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU UNIFORMSHOP.CZ

Internetový obchod www.uniformshop.cz dbá na práva spotřebitele. Spotřebitel se nemůže zříci práv, která mu jsou přiznána zákonem o právech spotřebitele. Ustanovení smluv méně výhodná pro spotřebitele, nez ustanovení Ústavy o právech spotřebitele jsou neplatná a místo nich jsou aplikována ustanovení Ústavy o právech spotřebitele. Proto není účelem těchto Obchodních podmínek vyloučení ani omezování jakýchkoliv práv spotřebitele, která jim právem přisluhují, a veškeré případné pochybnosti je příslušné řešit v zájmu spotřebitele. V případě rozporu těchto Obchodních podmínek s ustanoveními výše, mají přednost tato ustanovení a mají být aplikována.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
 2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY INTERNETOVÉHO OBCHODU
 3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ DOHODY O PRODEJI
 4. ZPŮSOBY PLATBY
 5. NÁKLADY, TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ
 6. PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB
 7. REKLAMACE PRODUKTU
 8. MIMOSOUDNÍ PROSTŘEDKY ŘEŠENÍ REKLAMACE
 9. PRÁVO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 10. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Internetový obchod dostupný na www.uniformshop.sk prevádzkuje UNIFORMSHOP BEKKOUCHE, GAWLIK SP.J. so sídlom v Gumna (adresa sídla a doručovacia adresa: ul. Piastowska 10, 43-426 Gumna, Poľsko); zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0001021464; registrový súd, kde je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd v Bielsko-Biała, 7. obchodné oddelenie Národného súdneho registra; NIP: PL5482674796; DIČ: SK3120714806; REGON: 364755386, e-mailová adresa: uniform@uniformshop.sk, telefónne číslo +421 232 195 421.

1.2. Tyto podmínky jsou určeny jak spotřebitelům, tak i podnikatelům, kteří užívají internetový obchod (s výjimkou bodu č. 9 těchto podmínek, který je určen pouze podnikatelům). Ustanovení těchto podmínek nejsou určeny k vyloučení nebo omezení jakýchkoliv práv spotřebitelů přiznaných jim ustanoveními právních předpisů – veškeré případné pochybnosti budou vysvětlovány ve prospěch spotřebitele. V případě neshody těchto podmínek s výše uvedenými ustanoveními, je dána priorita ustanovením.

1.3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s uskutečňováním ustanovení těchto podmínek je Poskytovatel služeb. Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad uvedených v podmínkách Ochrany osobních údajů zveřejněných na stránkách internetového obchodu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každá osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány poskytovatelem služeb má právo požádat o náhled do jejich obsahu a právo tyto údaje aktualizovat a měnit.

1.4. Definice:

1.4.1. PRACOVNÍ DEN - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou svátků.

1.4.2. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ - formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje vytvořit si účet.

1.4.3. OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ - elektronická služba, interaktivní formulář dostupný v internetovém obchodě, který umožňuje objednávání zboží a to zejména přidáním produktů do elektronického košíku a stanovením podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

1.4.4. ZÁKAZNÍK - fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, a v případech zahrnutých ve všeobecně platných ustanoveních také fyzická osoba s omezenou právní subjektivitou; právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům, která uzavřela nebo má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.

1.4.5. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – polský zákon Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964. (Sbírka zákonů č 16, poz. 93, se zm.)

1.4.6. ÚČET - elektronická služba, data v teleinformačním systému označená individuálním názvem (loginem) a heslem uvedeným poskytovatelem, kde jsou shromažďovány údaje přijímatele služeb včetně informací o uskutečněných objednávkách.

1.4.7. Newsletter - distribuční elektronická služba poskytovaná poskytovatelem služeb prostřednictvím e-mailové služby, která umožňuje všem jejím uživatelům automaticky přijímat obsah následujících vydání newsletteru, který obsahuje informace o produktech internetového obchodu.

1.4.8. PRODUKT – movitý předmět dostupný v internetovém obchodě, který je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem.

1.4.9. OBCHODNÍ PODMÍNKY - tyto podmínky internetového obchodu.

1.4.10. INTERNETOVÝ OBCHOD – internetový obchod poskytovatele služeb dostupný na: www.uniformshop.cz.

1.4.11. PREDAJCA; POSKYTOVATEĽ SLUŽIEB - UNIFORMSHOP BEKKOUCHE, GAWLIK SP.J. so sídlom v Gumna (sídlo a adresa: ul. Piastowska 10, 43-426 Gumna, Poľsko); zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS 0001021464; registrový súd, kde je uložená dokumentácia spoločnosti: Okresný súd v Bielsko-Biała, 7. obchodné oddelenie Národného súdneho registra; NIP: 5482674796; DIČ: SK3120714806; REGON: 364755386, e-mailová adresa: uniform@uniformshop.sk, telefónne číslo +421 232 195 421.

1.4.12. PREDAJNÁ ZMLUVA – zmluva o predaji Produktu uzavretá alebo uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.

1.4.13. ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – služba poskytovaná elektronickou cestou poskytovatelem služeb zákazníkovi prostřednictvím internetového obchodu.

1.4.14. PŘÍJEMCE SLUŽEB - fyzická osoba s plnou právní způsobilostí, a v případech zahrnutých ve všeobecně platných ustanoveních také fyzická osoba s omezenou právní subjektivitou; právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon uznává způsobilost k právním úkonům, která uzavřela nebo má v úmyslu uzavřít kupní smlouvu s prodávajícím.

1.4.15. OBJEDNÁVKA – vyjádření zájmu zákazníka předložené formou objednávkového formuláře a směrované přímo k uzavření kupní smlouvy s prodejcem.

2. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY INTERNETOVÉHO OBCHODU

2.1. Internetový obchod nabízí tyto Elektronické Služby: Účet, Objednávkový Formulář a Informační Newsletter

2.1.1. Účet - používání Účtu je možné po splnění dvou následujících kroků - (1) vyplnění Registračního Formuláře a (2) kliknutím na tlačítko "Přihlásit se". Do Registračního Formuláře je nutné vypsat následující informace: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, poštovní směrovací číslo, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a heslo.


2.1.2.Objednávkový Formulář – použití Objednávkového Formuláře začíná vložením prvního Produktu do elektronického nákupního košíku v Internetovém obchodě. Realizace objednávek je možná po splnění dvou kroků - (1) po dokončení Objednávkového Formuláře a (2) kliknutím na tlačítko "Potvrdit nákup" - do té doby je zde možnost modifikace uvedených informací (pro změnu těchto informací se řiďte pokyny našeho Internetového Obchodu). Do Objednávkového Formuláře je nutné vypsat následující informace: jméno a příjmení/název firmy, adresa (ulice, číslo domu/bytu, poštovní směrovací číslo, město, země), e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, produkt/produkty, počet produktů, místo a způsob doručení, způsob platby. V případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, není nutné vyplnit název firmy a daňové identifikační číslo.

2.1.2.1. Elektronická Služba Objednávkového Formuláře je poskytována zdarma a jednorázově, a je ukončena v okamžiku učinění objednávky jeho prostřednictvím, nebo v okamžiku ukončení objednávky jeho prostřednictvím zákazníkem.

2.1.3.Newsletter - používání newsletteru je možné uskutečnit pod záložkou „Newsletter“, která je viditelná na stránkách internetového obchodu, poté zadáním e-mailu, na který si přejete Newsletter zasílat a kliknutím tlačítka „Odeslat“. O Newsletter se můžete také přihlásit zaškrtnutím příslušného políčka během registrace či objednávky - s vytvořením účtu nebo realizace objednávek je Zákazník zapsán k odběru novinek.

2.1.3.1.Služba Newsletter je poskytována bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoliv, z jakéhokoliv důvodu, se ze služby Newsletteru odhlásit (rezignaci z Newsletteru) pomocí odeslání žádost poskytovateli služeb, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: uniform@uniformshop.sk, nebo písemně na adresu: Piastowska 10, 43-426 Gumna, Poľsko.

2.2. Používání Elektronické Služby Zákazníkem je zdarma.

2.2.1.Účet a Newsletter v Internetovém Obchodě jsou poskytovány na dobu neurčitou.

2.2.2.Používání Objednávkového Formuláře je pouze jednorázové a je ukončeno v okamžiku učinění objednávky jeho prostřednictvím.

2.3. Technické požadavky nezbytné pro práci s ICT systémem používané poskytovatelem služeb:

2.3.1. Počítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu.

2.3.2. Přístup k e-mailu.

2.3.3. Webový prohlížeč: Mozilla Firefox 11.0 a vyšší nebo Internet Explorer verze 7.0 a vyšší, Opera 7.0 a vyšší, Google Chrome verze 12.0.0 a vyšší.
2.3.4. Doporučené rozlišení obrazovky: 1024x768.

2.3.5. Povolení ukládání souborů Cookies a Javascript ve Vašem prohlížeči.

2. 4.Zákazník je povinen používat Internetový Obchod v souladu se zákonem a dobrými zvyky, dodržujíc osobní práva a autorská práva materiálního a duševního vlastnictví třetích stran.

2. 5.Zákazíkovou povinností je sdělovat údaje v souladu se skutečností.

2. 6.Zákazník není oprávněn ke sdílení informací nelegálního obsahu.

2.7. Reklamační řízení:

2.7.1. Stížnosti související s poskytováním Elektronických Služeb ze strany Obchodu a další stížnosti související s provozováním Internetového Obchodu (s výjimkou postupů pro reklamaci výrobku, který je uveden v bodě 6 a 7 těchto Podmínek) může zákazník odeslat například:

2.7.2. písemně na adresu: ul. Piastowska 10, 43-426 Gumna, Poľsko

2.7.3. v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: uniform@uniformshop.sk

2.7.4. Zákazníkovi se doporučuje uvést v popisu stížnosti následující informace: (1) informace a okolnosti vztahující se k tématu stížností, zejména typ a datum nesrovnalostí; (2) podmínky Zákazníka; a (3) kontaktní údaje Zákazníka, který reklamaci realizuje - to usnadní a urychlí projednávání stížnosti. Požadavky uvedené výše jsou pouze doporučené a nemají vliv na efektivitu stížností, kromě doporučeného popisu stížnosti.

2.7.5. Reakce na stížnosti aplikované Zákazníky je neodkladná, uskutečněná nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jejího podání.

3. PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ DOHODY O PRODEJI

3.1. Uzavření dohody o prodeji mezi kupujícím a prodávajícím stanoví předložení dohody pomocí objednávkového formuláře v internetovém obchodě v souladu s odstavcem 2.1.2

3.1.Inzerce, ceníky a další informace o produktech jsou k dispozici na webových stránkách Internetového Obchodu, zejména jejich popisy, technické a výkonové charakteristiky a ceny stanoví vybídnutí k uzavření dohody, v souladu s článkem 71 Občanského Zákonníku.

3.2. Ceny produktů jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují daně. O celkové ceně včetně daně z produktů, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech za dodání (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) a o dalších nákladech, a v případě neurčitosti výše těchto poplatků – o povinnosti jejich úhrady, je klient informován v Internetovém Obchodě během objednávky a také ve chvíli, kdy se Zákazník zaváže Smlouvou o prodeji.

3.3. Postup uzavření Smlouvy o prodeji v Internetovém Obchodě pomocí objednávkového formuláře

3.3.1. Uzavření dohody o prodeji mezi Kupujícím a Prodávajícím proběhne po předložení již uzavřené objednávky Klientem v internetovém obchodě v souladu s odstavcem 2.1.2 těchto Podmínek.

3.3.2. Po učinění objednávky je Prodávající povinen neprodleně potvrdit její přijetí a současně dát souhlas k provedení. Potvrzení přijetí objednávky a její zpracování je podmíněno odesláním e-mailu na adresu elektronické pošty zadanou během Objednávky, který bude odeslán Prodejcem a bude obsahovat minimálně osvědčení o přijetí Objednávky a její počátečné realizaci a také potvrzení Objednávky Prodejcem. Po obdržení výše uvedených informací na e-mailovou adresu bude uzavřena kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodejcem.

3.4. Uložení, zabezpečení, a poskytnutí zákazníkovi obsahu uzavřené kupní smlouvy je prováděno prostřednictvím (1) poskytnutí těchto Pravidel na Internetovém Obchodu, (2) zaslání Zákazníkovi e-mailové zprávy uvedené v bodě 3.3.2. Obsah dohody o prodeji je dále udržován a zabezpečen v počítačovém systému prodejců Internetového Obchodu.

4. ZPŮSOBY PLATBY

4.1. Pordejce dává k dispozici tyto možnosti platby:

4.1.1.Platba na dobírku.

4.1.2. Platba během osobního odběru.

4.1.3. Platba klasickým bankovním převodem na účet Prodejce.

4.1.3.2.Číslo účtu: CZ06 0300 0000 0002 9126 0231

4.1.4. Elektronická platba nebo platba kreditní kartou přes PayPal.com (služba je ve vlastnictví PayPal (Europe) S.à rl & Cie, SCA, 5. patro 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Lucembursko).

4.2. Platební lhůta:

4.2.1. Zvolením platby v hotovosti během osobního odběru, platby převodem, elektronicky nebo platby kreditní kartou je Zákazník povinen provést platbu do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy byla uzavřena dohoda o prodeji.

4.2.2. Zvolením platby během osobního odběru, je Zákazník povinen připlatit za službu Dobírky.

5. NÁKLADY, TERMÍNY A ZPŮSOB DORUČENÍ

5.1. Prodejce nabízí následující způsoby doručení nebo odběru Produktu

5.1.1.Poštovní zásilka, dobírka.

5.1.2.Kurýrní zásilka, kurýrní zásilka na dobírku.

5.1.3.Zásilka přes Paczkomat.

5.1.4.Osobní odběr je možné uskutečnit na adrese: ul. Piastowska 10, 43-426 Gumna, Poľsko. Po předchozí domluvě s Podávajícím skrze recepci. [GR3]

5.2.Poštovné je hrazeno Zákazníkem, pokud to Kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání produktu (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby), jsou uvedeny během realizace zakázky. Jsou závislé na výběru způsobu dodání Zákazníkem a způsobu platby. Náklady za dopravu jsou uvedeny i na stránkách Internetového Obchodu pod záložkou "Doprava, zásilky, dodací lhůty."

5.3. Termín obdržení produktu od uzavření dohody o prodeji je 7 pracovních dnů, pokud [GR4] není v popisu výrobku nebo v procesu realizace objednávky uvedená kratší lhůta. V případě výrobků s různými termíny dodání, je termínem dodání nejdelší uvedený termín, který však nesmí přesáhnout 7 dní. Termín dodání by měl být počítán takto:

5.3.1. Pokud Zákazník zvolí způsob platby převodem, elektronickou platbou či platbou kreditní kartou – je 7 pracovních dnů počítáno od momentu zaznamenání převodu částky na účet Prodávajícího.

5.3.2. Pokud byl zvolen způsob platby na dobírku – je stanovena lhůta 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

5.4. Termín připravení produktu k odběru Zákazníkem – jestliže si Zákazník vybere osobní odběr produktu, bude produkt k odběru připraven do 7 pracovních dnů, pokud ovšem nebyla v popisu produktu uvedena lhůta kratší. V případě produktů s odlišnými termíny zhotovení, je lhůtou ke přípravě produktů nejdelší uvedená lhůta, která ovšem nesmí překročit 7 pracovních dnů. Klient o lhůtě zhotovení produktu bude také informován Prodejcem, a e-mailem to zaslaným na adresu, kerá byla uvedena během realizace kupní smlouvy. Lhůta přípravy produktu k odběru Zákazníkem by měla být počítána takto:

5.4.1. Pokud Zákazník zvolí způsob platby převodem, elektronickou platbou či platbou kreditní kartou – je 7 pracovních dnů počítáno od momentu zaznamenání převodu částky na účet Prodávajícího.

5.4.2. Pokud byl zvolen způsob platby na dobírku – je stanovena lhůta 7 dnů od uzavření Kupní smlouvy.

6. PODMÍNKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH SLUŽEB

6.1. Poskytovatel služeb i Zákazník můžou odstoupit od smlouvy o poskytování elektronických služeb kdykoliv na základě vzájemné dohody.

6.2. Ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb:

6.2.1. Ukončena může být smlouva nepřetržitá o poskytování elektronických služeb na dobu neurčitou (např. Účet).

6.2.2. Zákazník může vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení, zejména prostřednictvím e-mailu na adresu: uniform@uniformshop.sk nebo písemně na adresu: OlzaLogistic - Uniformshop, Hvězdoslavova 68, 01010 Žilina. Dohoda v tomto případě vyprší po 7 dnech od podání oznámení o jeho ukončení (výpovědní lhůta), pokud se strany nedohodnou na kratší lhůtě.

6.2.3.V případě zákazníků, kteří jsou zároveň spotřebiteli, může poskytovatel služeb vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb v případě, že Zákazník intenzivně, hrubě nebo trvale porušuje předpisy, a to zejména sdílením nezákonného obsahu, po přinejmenším jedné výzvě k zastavení nebo odstranění sdílených informací se stanovenou lhůtou pro vykonání těchto příkazů. Porušení předpisů musí být objektivní a protiprávní. Smlouva o poskytování elektronických služeb v tomto případě zaniká po uplynutí 14 dnů ode dne podání prohlášení o záměru o ukončení (výpovědní lhůta).

6.2.4. V případě zákazníků, kteří nejsou zároveň spotřebiteli, může Poskytovatel služby vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností a bez uvedení důvodů odesláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.

7. REKLAMACE PRODUKTU (SOUVISEJÍCÍ S DOHODOU O UZAVŘENÍ OCHODU ZE DNE 25. PROSINCE 2014)

7.1. Základ a rozsah zodpovědnosti Prodejce vůči Zákazníkovi, pokud má prodaný výrobek fyzickou či právní vadu (záruční list), jsou definovány obecně platné zákony, zejména občanským zákoníkem.

7.2. Prodejce je povinen poskytnout zákazníkovi výrobky bez vad. Podrobné informace týkající se zodpovědnosti dodavatele za závadu na výrobku a práva zákazníka jsou stanoveny v Internetovém Obchodě v záložce "Výměna, refundace, reklamace".

7.3. Reklamovat může Zákazník například:

7.3.1. písemně na adresu:

OlzaLogistic - Uniformshop,
Hvězdoslavova 68,
01010 Žilina

7.3.2. elektronicky na e-mail: uniform@uniformshop.sk

7.4. Doporučuje se, aby zákazník v popisu reklamace uvedl: (1) informace a okolnosti vztahující se k tématu stížností, typ celkové závady a datum vyskytnutí se vady; (2) požadovaný způsob, jak produkt přivést k souladu se Smlouvou o prodeji, potvrzení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje pro unadnění a urychlení procesu stížnosti. Požadavky stanovené v předchozí větě mají podobu pouze doporučení, a nemají vliv na účinnost stížností (kromě popisu stížnosti).

7.5. Prodávající je povinen se stížností zákazníka okamžitě zabývat, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jejího podání. Pokud se Prodejce do určené doby (14 pracovních dnů od zažádání o reklamaci) neozve, bude reklamace brána jako potvrzená a důvod bude ospravedlněn.

7.6. V případě, že k postoji Prodejce k Zákazníkovi, k reklamaci či k provedení oprávnění Zákazníka vyplývajících z prodeje bude zapotřebí zaslání produktu Prodejci, bude Zákazník požádán, aby tento produkt odeslal na vlastní náklady na OlzaLogistic - Uniformshop, Hvězdoslavova 68, 01010 Žilina. Pokud by však s ohledem na typ vady, druh výrobku nebo způsob jeho montáže byl převoz produktu nemožný nebo nadměrně obtížný, bude Zákazník požádán, aby po domluvě na termínu, zpřístupníl Prodejci produkt na místě, na kterém se nachází.

7.7. Žádost o doručení produktu uvedená v bodě. 6.6 těchto podmínek namá vliv na termín uzavření reklamace prodejcem v souladu s bodem 6.5 těchto podmínek, ale ani nenarušuje práva Zákazníka k žádosti o demontáž závadného produktu a opětovnou montáž produktu bez závad nebo odstranění závady uvedené v čl. 561 [1] občanského zákoníku.

8. MIMOSOUDNÍ PROSTŘEDKY ŘEŠENÍ REKLAMACE, O NÁROCÍCH, ŽALOBÁCH A PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

8.1. Podrobné informace týkajících se možnosti využívání zákazníkem, který je zároveň spotřebitelem mimosoudních způsobů řešení reklamací a domáhání se práv k přístupu k těmto postupům, jsou k dispozici na místě a na internetových stránkách okresních (městských) obhájců spotřebitelů, společenských organizací, jejichž primárním statusem je ochrana spotřebitele, Krajský inspektorát obchodní inspekce a na těchto odkazech:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

8.2. Zákazník, který je spotřebitelem má k dispozici následující možnosti mimosoudních prostředků k reklamaci a domáhání se práv:

8.2.1. Zákazník má právo požádat o trvalé arbitrážní soudy pro spotřebitele, o nichž lez více informací nalézt ve čl. 37. zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Úř 2001 č 4 pol. 25, ve znění pozdějších předpisů) a o řešení sporu vyplývajícího z kupní smlouvy. Pravidla organizace a provozu pevných spotřebitelských arbitrážních soudů definovaných v nařízení ministra spravedlnosti ze dne 25. září 2001. ve věci specifikace pravidel organizace a fungování stálých spotřebitelských arbitrážních soudů. (Sbírka zákonů 2001, č 113, poz.1214).

8.2.2. Zákazník má právo požádat krajského inspektora obchodní inspekce v souladu se čl. 36 Zákona ze dne 15. prosince 2000 o obchodní inspekci (Úř 2001 č 4 pol. 25, ve znění pozdějších předpisů) s žádostí o zprostředkování zahájení řízení arbitrážního urovnání sporu mezi Zákazníkem a Prodejcem. Informace o pravidlech a postupech při mediace řízené vedeným krajským inspektorem obchodní inspekcí lze nalézt na webových stránkách internetového obchodu a stránkách krajského inspektorátu obchodní inspekce.

9. PRÁVO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.Klient, který je zároveň spotřebitelem a má smlouvu na dálku, od ní může odstoupit bez udání důvodů, pokud prohlášení písemně učiní nejpozději do 14 dnů. Pro dokončení odstoupení stačí odeslat tuto žádost před vypršením termínu. Příkaz ze zaslat e-mailem na adresu: uniform@uniformshop.sk nebo písemně na adresu: OlzaLogistic - Uniformshop, Hvězdoslavova 68, 01010 Žilina.

9.2. Vzor tohoto formuláře je obsažen v příloze 2 zákona o právech spotřebitelů, a je k dispozici v Internetovém Obchodě v záložce " Výměna, refundace, reklamace ". Spotřebitel může použít vzorový formulář, ale není to povinné.

9.3. Termín odstoupení od smlouvy začíná:

9.3.1. Pro zakázky realizované Prodávajícím, kdy Prodávající výrobek poskytuje, je povinen převést jeho vlastnictví (np. Smlouva o prodeji)- z vlastnictví produktu Spotřebitelem nebo ním označenou třetí osobou jinou, než dopravce a v případě smlouvy, která: (1) obsahuje řadu výrobků, které jsou dodávány odděleně, v částech nebo v součástkách - od převzetí poslední části produktu, nebo (2) se obdržení produktu vztahuje na dobu neurčitou - od nabytí prvního produktu.

9.3.2. pro jiné smlouvy – od data uzavření smlouvy.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku je tato smlouva považována za neplatnou.

9.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od obdržení prohlášení spotřebitele odstoupit od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny ním provedené platby, zahrnujíc dopravu (bez dodatečných nákladů vyplývajících z výběru způsobu dopravy jiného než nejlevnějšího dostupného v Internetovém Obchodě). Prodávající vrátí platbu pomocí stejného způsobu platby, který použil spotřebitel, pokud spotřebitel výslovně nezažádá o jiný způsob návratu, který není závazný a nestanoví pro něj žádné náklady. Jestliže prodávající nenavrhl osobní odběr produktu zpět, může zadržet úhradu, kterou obdržel od spotřebitele od přijetí produktu zpět nebo od obdržení od spotřebitele potvrzení od odeslání produktu v závislosti na tom, v jakém pořadí budou tyto činnosti vykonány.

9.6. Spotřebitel je povinen okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od data, kdy zrušil smlouvu, vrátit prodávajícímu produkt nebo jej osobě předat osobě oprávněné prodávajícím zboží přijímat, pokud Prodávající nenavrhl vyzvednutí produktu osobně. Pro dodržení lhůty stačí odeslat produkt před uplynutím lhůty. Spotřebitel může vrátit výrobek na adresu: OlzaLogistic - Uniformshop, Hvězdoslavova 68, 01010 Žilina.

9.7. Spotřebitel je zodpovědný za snížení hodnoty v důsledku použití produktu nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění závad, charakteristiky a fungování výrobku.

9.8. Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy, které hradí spotřebitel:

9.8.1. Pokud spotřebitel zvolil způsob dodání jiný než obyčejný nejlevnější způsob dopravy, který je k dispozici v Internetovém Obchodě, prodávající není povinen uhradit spotřebitelovy dodatečné náklady spojené s tímto způsobem přepravy.

9.8.2. Spotřebitel je povinen uhradit bezprostřední náklady vrácení zboží.

9.8.3. V případě, že je produkt službou, jejíž realizace - na výslovnou žádost spotřebitele – začala před předložením žádosti o zrušení smlouvy, má spotřebitel povinnost úhrady realizace produktu. Výše platby se vypočte v poměru k rozsahu splnění závazků, včetně smluvně sjednané ceny nebo odměny. V případě, že je cena nebo odměna příliš vysoká, základem pro výpočet této částky je tržní hodnota splněného požadavku.

9.9. Právo na odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku není poskytnuto spotřebitelům v případě uzavřených smluv:

9.9.1(1)o poskytování služeb v případě, že prodávající vykonal službu s výslovným souhlasem spotřebitele, který byl informován před zahájením služby, že po její splnění ztratí právo na odstoupení od smlouvy; (2), v nichž cena nebo odměna závisí na kolísání cen na finančním trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu, a které se může objevit ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; (3), jejichž předmětem je ještě nevyráběný Produkt vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb; (4), kde předmětem je rychlé se kazící výrobek, nebo výrobek s krátkou trvanlivostí; (5), jejichž předmětem je výrobek v uzavřených, zapečetěných obalech, který po otevření obalu nelze vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl výrobek rozbalen až po doručení ; (6), jejichž předmětem jsou produkty, které jsou po doručení, vzhledem k jejich povaze, neoddělitelně spojeny s jinými předměty; (7), jejichž předmětem jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla dohodnuta při uzavření kupní smlouvy a jejichž dodávka může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na kolísání cen na trhu, nad nimiž prodávající nemá kontrolu; (8), v nichž spotřebitel výslovně požadoval, aby se prodávající dostavil osobně, aby provedl nezbytné opravy nebo údržby; Poskytne-li prodávající služby jiné, než ty, které spotřebitel požadoval nebo poskytuje díly jiné, než ty nezbytné k opravě nebo údržbě výrobků doplňkové služby, právo odstoupení má spotřebitel i v rámci dalších služeb nebo produktů; (9), jejichž předmětem je poskytování zvukových či obrazových záznamů nebo počítačových programů dodávaných v uzavřeném obalu, pokud byl obal otevřen až po doručení ; (10) o dodávání novin, časopisů nebo periodik, s výjimkou smluv o předplatném; (11) uzavřených ve veřejné dražbě; (12) o poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, přepravy zboží, pronájmu auta, stravování, služeb týkajících se organizací volného času, služeb spojených se zábavnou, sportovní nebo kulturní událostí v případě, že v dohodě byl označený den nebo lhůta plnění; (13) o dodání digitálního obsahu, který není uložen na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co prodejce informoval spotřebitele o ztrátě práva k odstoupení od smlouvy.

10. USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE

10.1.Tato část pravidel a ustanovení v ní obsažených se vztahují pouze na zákazníky a klienty, kteří nejsou spotřebiteli.

10.2.Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy o prodeji uzavřené s klientem, který není spotřebitelem v termínu 14 kalendářních dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může nastat bezdůvodně a vůči prodávajícímu se nebudou vztahovat žádné nároky.

10.3.V případě, že zákazník není spotřebitel Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby, zahrnujíc vyžádanou platbu předem (zcela nebo zčásti), bez ohledu na zvolenou platbu zákazníkem či na smlouvu o prodeji.

10.4.S vydáním produktu prodávajícím dopravci, je veškerá zodpovědnost za zátěže spojené s výrobkem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu přenesenána Zákazníka. Prodejce v tomto případě nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, škody vzniklé od předání Produktu během jeho převozu či za zpoždění zásilky.

10.5.Pokud je Produkt odesílán dopravcem, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen zkontrolovat zásilku včas a to způsobem vhodným k zásilkám tohoto druhu. Pokud zjistí, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození Produktu, je povinen provést veškeré akce potřebné k určení odpovědnosti dopravce.

10.6.V souladu s článkem. 558 § 1 Občanského zákona je soudní odpovědnost prodávajícího v rámci záruky produktu k Zákazníkovi, který není spotřebitelem vyloučena.

10.7.V případě, že Zákazník není spotřebitelem, může Poskytovatel Služby zrušit smlouvu o poskytování elektronických služeb s okamžitou platností a to bez uvedení důvodů pouhým zasláním odpovídajícího osvědčení.

10.8.Odpovědnost Poskytovatele/Prodejce ve vztahu ke klientovi/zákazníkovi, který není spotřebitelem, bez ohledu na jeho právní základ, je omezena - a to jak v jednom nároku, jakož i ve veškerých nárocích celkem – do výše zaplacené částky a také nákladů na přepravu ze smlouvy o prodeji ne víc, než je částka tisíc zlotých. Poskytovatel/prodejce ručí ve vztahu ke klientovi/zákazníkovi, který je spotřebitelem nejen pro typické škody předvídatelné v době uzavření smlouvy, a nenese odpovědnost za ušlý zisk ve vztahu ke klientovi/zákazníkem, který není spotřebitelem.

10.9. Jakýkoliv spor vzniklý mezi Prodejcem/Poskytovatelem služeb a Zákazníkem/Příjemcem služby, musí být podroben příslušnému soudu pro Poskytovatele služeb/Prodejce.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Dohody uzavřené Internetovým Obchodem jsou v souladu s polským právem a v polštině.

11.2. Změna pravidel:

11.2.1.Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo na případné změny v pravidlech z důležitých důvodů jakými jsou: změny zákona; změny v režimech platby a dodání - do té míry, do které by tyto změny měly vliv na ustanovená Pravidla.

11.2.2.V případě uzavření smlouvy na základě těchto předpisů (např. poskytování elektronických služeb. - Účet) se zákazník zavazuje ke změně pravidel, v případě, že se dochovaly požadavky uvedené hodnoty 384 a 384 [1] občanského zákoníku, byl zákazník řádně informován o změnách a neodstoupil od smlouvy do 14 dnů ode dne oznámení. V případě, že by změna Obchodních podmínek vyústila v zavedení jakýchkoliv nových daní, má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy.

11.2.3.V případě uzavření podle těchto předpisů zakázek jiné povahy, než smluvní (np. Smlouva o prodeji) se změny nařízení nesmí v žádném případě dotýkat práva Zákazníků/klientů, kteří jsou spotřebiteli před vstupem do platnosti změn pravidel, zejména změny, ketré na průběh nebudou mít vliv.

11.3.Ve věcech, na které se tato pravidla nevztahují, se uplatňují: občanský zákoník; Zákon o elektronických službách ze dne 18. července 2002. (Sbírka zákonů č 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů.).; Zákon o ochraně práv spotřebitelů a odpovědnosti za škodu způsobenou nebezpečným výrobkem ze dne 2. března 2000 (Sbírka zákonů č 22, položka 271, ve znění pozdějších předpisů.).; Zákon o konkrétních podmínkách prodeje spotřebního zboží a o změně občanského zákoníku 27. července 2002. (Sbírka zákonů č 141, položka. 1176, ve znění pozdějších předpisů.) A dalšími příslušnými ustanoveními polského práva.

Prihlásiť sa k odberu noviniek!
Najlepšie ponuky!