do góry
Produkty v nákupnom košíku (0)
Košík je prázdny
MOJE OBĽÚBENÉ
Zoznam je prázdny

Ochrana osobních údajů

PRAVIDLA PROGRAMU OCHRANY KUPUJÍCÍCH E-SHOPU UNIFOMSHOP.PL

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím internetového obchodu je společnost Uniformshop s.c, K. Gawlik, S. Bekkouche (místo podnikání se nachází na adrese: Piastowska 10, 43-426 Gumna, Poľsko, korespondenční adresa: OlzaLogistic - Uniformshop, Hvězdoslavova 68, 01010 Žilina), který vstoupil do Centrálního registru informací o ekonomické aktivitě Polské republiky vedené ministrem odpovědným za hospodářské záležitosti, NIP 5482674796, REGON 364755386, e-mail: uniform@uniformshop.sk – tento "Správce" je rovněž poskytovatelem služeb a prodejcem Online Store.

1.2.Osobní údaje příjemce služeb (Zákazníka) jsou zpracovávány v souladu s polským zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 29. srpna 1997. (sbírka zákonů č. 133, pol. 883 ve znění pozdějších předpisů) a polským zákonem o elektronických službách ze dne 18. července 2002. (zákon č. 144, položka. 1204, ve znění pozdějších předpisů).

1.3.Administrátor má na starosti zachovávání zvláštní opatrnosti v ochraně osobních údajů subjektů, zejména zajistí, aby byly údaje shromážděny a zpracovávány v souladu se zákonem; shromažďovány pro stanovené, legitimní účely a nesmějí být podrobeny dalšímu zpracování neshodnému s těmito účely; relevantní a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány, a uloženy v podobě, která umožňuje identifikaci osobních údajů po dobu ne delší, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

1.4.Jakákoliv slova, fráze a akronymy uvedené na těchto stránkách začínající velkým písmenem (např. Prodejce, E-shop, E-servis) by měly být chápány v souladu s předpisy tohoto E-shopu, které jsou k dispozici na této adrese: http://www.controlshop.pl/pl/content/1-regulamin

 1. ÚČEL A ROZSAH SBÍRKY ÚDAJŮ

2.1.Účelem shromažďování osobních údajů je:

2.1.1. reference, konfigurace obsahu, úpravy, realizace či ukončení smluvního vztahu mezi poskytovatelem služeb (Prodejcem) a příjemcem (Zákazníkem) pro poskytování elektronických služeb prostřednictvím internetového obchodu či uzavírání a provádění zakoupení produktu a jeho dodání Zákazníkovi.

2.1.2. Přímý marketing svých vlastních výrobků nebo služeb Správce

2.2.Příjemci osobních údajů:

2.2.1. V případě zákazníka, který využívá způsob doručení poštou nebo kurýrem Správce poskytuje shromážděné osobní údaje Zákazníka po dobu ne delší, než je nezbytné, aby byla zásilka vybraného dopravce nebo zprostředkovatele doručena.

2.2.2. V případě zákazníka, který používá k realizaci platby na tomto E-shopu elektronický způsobu platby nebo platbu kreditní kartou Správce poskytuje osobní údaje Zákazníka po dobu ne delší, než je nezbytné, aby byla platba úspěšně provedena.

2.3.Správce zpracovává tyto osobní údaje zákazníků (Klientů): jméno a příjmení; emailová adresa; kontaktní telefonní číslo; adresa (ulice, číslo domu, číslo bytu, poštovní směrovací číslo, město, země). V případě, že Zákazníci nejsou spotřebiteli Správce, dále se požaduje vyplnění názvu společnosti a daňové identifikační číslo (DIČ).

2.4.Poskytnuté osobní údaje uvedené v bodě. 2.3 musí být prověřeny poskytovatelem služby E-shopu nebo k nim musí být doložena smlouva o prodeji zboží. Veškeré požadované údaje jsou také uvedeny v podmínkách programu tohoto E-shopu nebo jsou k dispozici před poskytnutím konkrétních služeb nebo uzavření elektronické kupní smlouvy E-shopu.

 1. COOKIES A PROVOZNÍ ÚDAJE

3.1.Cookies jsou malé textové informace v podobě textových souborů odeslaných serverem a uložené na internetovém obchodě návštěvníka (např. na vašem pevném disku, notebooku nebo smartphonu na paměťovou kartu. - V závislosti na tom, které zařízení používáte k návštěvě našeho E-shopu). Podrobné vysvětlení Cookies, stejně jako historie jejich vzniku lze nalézt, mimo jiné, zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

3.2.Poskytovatel služeb zpracovává údaje obsažené v souborech cookies při použití návštěvníků na webových stránkách E-shopu pro tyto účely:

3.2.1. Identifikace zákazníků jako registrovaných v internetovém obchodě a viditelnost jejich přihlášení;

3.2.2. Zapamatovaní Produktů přidaných do košíku objednávky;

3.2.3. Ukládání dat z vyplněných formulářů objednávek, průzkumy nebo přihlášení do E-shopu;

3.2.4. Přizpůsobení obsahu E-shopu k individuálním preferencím zákazníka a optimalizování využívání internetového obchodu (například pokud jde o barvu, velikost písma, rozložení stránky);

3.2.5. Vedení anonymních statistik o tom, jak používat E-shop v rámci výzkumu potřeb zákazníků, s výjimkou osobních identifikačních příjemců

3.3.Ve výchozím nastavení většina webových prohlížečů na trhu implicitně přijímá cookies. Každý má možnost stanovit podmínky pro používání cookies pomocí nastavení svého prohlížeče. To znamená, že můžete částečně zmírnit (např. časově) nebo úplně zakázat možnost ukládat cookies z vašeho počítače – v opačném případě to však může mít vliv na některé funkce z internetového obchodu (můžete si například znemožnit přechod z objednávky přes její formulář)

3.4.Nastavení internetového prohlížeče, pokud jde o cookies, je nezbytné pro používání cookies naším E-shopem - takový souhlas může být také vyjádřen pomocí nastavení webového prohlížeče.

3.5.Podrobnosti o tom, jak změnit nastavení pro soubory cookie a jejich vlastní odstranění v nejpopulárnějších internetových prohlížečích jsou k dispozici v sekci nastavení webového prohlížeče a na následujících stránkách (stačí kliknout na odkaz):

 • V prohlížeči Chrome
 • V prohlížeči Firefox
 • V prohlížeči Internet Explorer
 • V prohlížeči Opera
 • V prohlížeči Safari

3.6.Poskytovatel služeb rovněž zpracovává anonymizované provozní údaje (tj. - Protokoly IP adresy, domény) při sestavování statistik pomocných při správě Online Store. Tyto údaje jsou kumulativní a anonymní, tj. nesmí obsahovat určující charakteristiky návštěvníků on-line obchodu. Protokoly nejsou sdělovány třetím stranám.

 1. ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

4.1.Poskytnutí osobních údajů ze strany Zákazníka/Klienta je dobrovolné, ačkoliv osobní údaje jsou nezbytné pro uzavření prodeje nebo smlouvy o poskytování objednávek elektronických služeb. Potřebné údaje uzavírající dohodu o kupní smlouvě nebo smlouvě o poskytování elektronických služeb jsou rovněž uvedeny v každém případě na internetových stránkách Online Store.

4.2.Podkladem pro zpracování osobních údajů Klienta/Zákazníka je dohoda, které je Klient/Zákazník smluvní stranou nebo jeho žádost přijmutí opatření dříve, než dojde k uzavření. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu svých vlastních výrobků nebo služeb, je Správce základem pro tyto dohody souhlas Klienta/Zákazníka.

 1. PRÁVO KONTROLY A PŘÍSTUPU KE SVÝM OSOBNÍM ÚDAJŮM A OPRAVÁM

5.1.Klient má právo k přístupu ke svým osobním údajům a jejich úpravám.

5.2.Každý člověk má právo kontrolovat zpracování údajů, které se ho týkají a především právo požadovat dokončení, aktualizace, opravy osobních údajů, dočasné nebo trvalé zastavení jejich zpracování nebo odstranění v případě, že jsou neúplné, zastaralé, nesprávné či shromážděné v rozporu se zákonem, nebo již nejsou potřebné pro účely, pro který byly shromážděny.

5.3.V případě zpracování údajů pro přímý marketing svých vlastních produktů, má subjekt jehož se tyto údaje týkají rovněž právo na podání odůvodněné žádosti o zastavení zpracování dat, vzhledem k jeho konkrétní situaci a k nesouhlasu se zpracováním svých údajů.

5.4.Pro uplatnění práv uvedených výše, můžete použít volbu vytvoření účtu nebo zaslat příslušnou zprávu e-mailem: uniform@uniformshop.sk nebo písemnou žádost Správci.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1.E-shop může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce naléhavě žádá, abyste si po přechodu na jinou stránku přečetli prohlášení o politice těchto internetových stránek. Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na tento obchod.

6.2.Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů vzhledem k rizikům, a zejména chrání data proti jejich neoprávněnému vyzrazení, převzetí neoprávněnou osobou, zpracování porušující platné předpisy změny, ztrátu, poškození nebo zničení.

6.3.Poskytovatel služeb poskytuje následující technická opatření, aby se zabránilo nabývání a modifikaci nepovolaných osob či osobních údajů předávaných elektronickou cestou:

6.3.1. Zajištění ochrany dat proti neoprávněnému přístupu.

6.3.2. Přístup ke kontu pouze po zadání přihlašovacího jména a hesla.

Prihlásiť sa k odberu noviniek!
Najlepšie ponuky!