Produkty v nákupnom košíku (0)
Košík je prázdny
MOJE OBĽÚBENÉ
Zoznam je prázdny

Ako sa človek stane oftalmológom?

Ako sa človek stane oftalmológom?

Hoci mnohí ľudia vedia, čo oftalmológ robí, nie všetci si uvedomujú, že budúci oftalmológ s príslušným vzdelaním musí prejsť dlhú cestu, kým začne prijímať svojich prvých pacientov v očnej ambulancii. Čaká ho mnoho výziev - od získavania lekárskych vedomostí až po zdokonaľovanie manuálnej zručnosti a citlivosti.


Je však dôležité si uvedomiť, že venovať čas a energiu získaniu kvalifikácie je nevyhnutné, pretože úlohou oftalmológa je pomáhať pacientom zlepšiť kvalitu ich života. V tomto článku uvádzame kroky, ako sa stať oftalmológom.

Obsah:

Ako sa stať oftalmológom?
Lekárske vzdelávanie
Špecializácia
Pripravenosť na ďalšie vzdelávanie
Profesia pre špecialistov

V skratke:

 • Predpokladom na zaradenie do špecializačnej prípravy v odbore oftalmológia je získanie odbornej spôsobilosti na výkon povolania lekára absolvovaním najmenej šesťročného denného štúdia na lekárskej fakulte, ktoré zahŕňa teoretickú a praktickú výučbu v akreditovanom magisterskom študijnom programe všeobecné lekárstvo.
 • Získanie titulu neoslobodzuje oftalmológov od potreby neustáleho zdokonaľovania svojich vedomostí a zručností a udržiavania kroku s najnovším vývojom v oftalmológii.

  Ako sa stať oftalmológom?

  Oftalmológia je odbor medicíny, ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou ochorení oka a zrakového systému. Úlohou oftalmológa alebo lekára špecialistu je nielen obnoviť zrak pacienta, ale aj predchádzať chorobám a starať sa o zdravie našich očí.

  jak_zostac_okulista

  Lekárske vzdelávanie

  Podmienkou zaradenia do špecializačnej prípravy v odbore oftalmológia je získanie odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania absolvovaním najmenej šesťročného denného štúdia na lekárskej fakulte, ktoré zahŕňa teoretickú a praktickú výučbu v akreditovanom magisterskom študijnom programe všeobecné lekárstvo.

  Cesta k získaniu titulu oftalmológa si vyžaduje čas a úsilievzhľadom na zdĺhavú odbornú prípravu, ktorú si takáto dôležitá pozícia vyžaduje. Najskôr musíte získať diplom z medicíny, ktorý pozostáva zo 6-ročného štúdia. Po ukončení tejto kariéry musí človek absolvovať a byť schválený MIR oftalmológie.

  Špecializácia

  MIR si vyžaduje približne 4 roky odbornej prípravy, počas ktorej bude človek vykonávať veľké množstvo výkonov.
  Teda osoba, ktorá chce vykonávať povolanie oftalmológa Budete potrebovať 10 rokov praxe a liečby rôznych problémov a chorôb, ktoré môžu postihnúť oči.

  Pripravenosť na ďalšie vzdelávanie

  Po absolvovaní špecializácie a zložení skúšky sa lekár stáva plnohodnotným oftalmológom a má možnosť pracovať v rôznych zariadeniach, ako sú nemocnice, kliniky, súkromné ordinácie alebo ako rodinný lekár. Ako špecialisti oftalmológovia diagnostikujú a liečia ochorenia oka a zrakového systému a korigujú vady okuliarmi a kontaktnými šošovkami.

  Získanie titulu ich však nezbavuje povinnosti neustáleho vzdelávania a lekári by mali sledovať najnovší vývoj v oftalmológii, ktorá sa neustále vyvíja, pretože na trh sa uvádzajú nové technológie a liečebné postupy, ktoré sú k dispozícii pacientom. Preto by sa oftalmológovia mali zúčastňovať na vzdelávacích kurzoch, školeniach a tematických vedeckých konferenciách, aby si udržiavali prehľad o najnovšom vývoji a svoje vedomosti a zručnosti na čo najvyššej úrovni.

  Profesia pre odborníkov

  Povolanie oftalmológa si vyžaduje lekárske vzdelanie, klinickú prax, špecializáciu a absolvovanie odbornej skúšky, ako aj sústavné vzdelávanie a získavanie vedomostí. Oftalmológovia by mali mať interpersonálne zručnosti na nadviazanie dobrých vzťahov s pacientmi, technické a praktické zručnosti na presnú diagnostiku a liečbu očných ochorení a manažérske zručnosti na vedenie vlastnej praxe alebo prácu v nemocnici. Oftalmológom sa môže stať každý, kto má záujem o tento odbor, ale vyžaduje si to venovať čas a energiu na získanie potrebného vzdelania a skúseností.

  okulista

  Pri začatí práce oftalmológa je dôležité, aby sa cítil pohodlne a v pohode. Lekárske oblečenie dostupné v obchode Uniformshop vám zaistí pohodlie a bezpečnosť pri výkone vašich povinností. Navštívte náš obchod ešte dnes a vyberte si dokonalé oblečenie pre vás!

  späť do zoznamu

  Prihlásiť sa k odberu noviniek!
  Najlepšie ponuky!